Elinkaarihankkeen investointivaiheen arvo on noin 20 miljoonaa euroa ja koko sopimuksen arvo yhteensä noin 39 miljoonaa euroa. Raami Arkkitehdit Oy:n suunnitteleman rakennuksen laajuus on noin 6 400 bruttoneliömetriä. Kohteen rahoittaa Kuntarahoitus Oyj.

Uusi terveyskeskus rakennetaan Kasurilantien varteen nykyisen terveyskeskuksen viereen. Vanhan lääkäritalon purkutyöt ovat jo alkaneet ja varsinainen uuden terveyskeskuksen rakentaminen käynnistyy vuoden 2021 alussa. Sen valmistuttua vanha terveyskeskus puretaan kunnan toimesta.

Elinkaarihanke 20 vuoden ylläpidolla

Elinkaarihankkeessa Lujatalo vastaa terveyskeskuksen suunnittelun, rakentamisen ja 20 vuoden ylläpitopalvelujen toteuttamisesta sekä kohteen luovutuskuntovaatimusten täyttymisestä.

– Hanke on meille Lujatalossa monella tavalla tärkeä. Sen lisäksi että hankkeella on sijaintinsa puolesta vahvat siteet Lujan historiaan, on sillä merkittävä työllistävä vaikutus alueella. Kohde työllistää noin 60–70 rakentajaa, Lujatalon Itä-Suomen aluejohtaja Heikki Jalkanen sanoo.

Siilinjärven terveysasema
Kuva: Raami Arkkitehdit Oy

Terveelliset, turvalliset ja nykyaikaiset tilat

Siilinjärven uuden terveyskeskuksen kolmeen kerrokseen tulee vastaanottotoiminnan, suun terveydenhuollon, vuodeosaston, apuvälinehuollon, kuvantamisen, laboratorion, kuntoutuksen ja muiden terveyskeskuksen ydintoimintojen tiloja.

Siilinjärven terveyskeskuksen uudisrakennushanketta on odotettu kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantasen mukaan todella pitkään nykyisten toimitilojen sisäilmaongelman vuoksi. Lisäksi ne eivät enää vastaa toiminnallisesti tämän päivän tarpeita.

Hankkeen suunnittelun lähtökohdaksi Lujatalo asettikin tilaajan tavoitteiden mukaisesti terveet, turvalliset ja kosteusteknisesti varmat rakentamisen ratkaisut.

– Aikataulusuunnittelussa varasimme riittävän ajan huolellisen rakentamisen varmistamiselle, aluejohtaja Jalkanen toteaa.

Tilojen käyttäjät mukana suunnittelussa

– Jo käynnistyneessä jatkosuunnitteluvaiheessa pidämme erityisen tärkeänä sitouttaa tilojen käyttäjät mukaan suunnitteluun, Heikki Jalkanen korostaa.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen toteaa, että tavoitteena on toiminnan sujuvuuden mahdollistavat, potilaslähtöiset ja asianmukaiset tilat, jotka ovat helposti saavutettavissa.

Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen sanoo, että uuden terveyskeskuksen myötä kunta pystyy tarjoamaan terveet, nykyaikaiset ja puhtaat tilat niin työntekijöille kuin kaikille terveyskeskuspalveluja käyttäville kuntalaisille.

– Uusi terveyskeskus on kuntakeskusuudistuksen ensimmäinen vaihe, josta lähdemme kuntaa uudistamaan ja kehittämään.

Terveyskeskus Siilinjärvelle

Aloitus:

tammikuu 2021

Urakkamuoto:

elinkaariurakka

Bruttoala (m2):

6 400

Rakennuttaja:

Siilinjärven kunta

Rakennuttajakonsultti:

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Palveluntuottaja:

Lujatalo Oy

Hankesuunnittelu:

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Rakennusurakoitsija:

Lujatalo Oy

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät SMARTista. Pyydä ilmainen esittely ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!