Grow Your Business

Rakennusalan yleiskatsaus arkkitehdille,
suunnittelijalle, urakoitsijalle ja rakennuttajalle

Luo vahva myyntiputki ja paranna osumatarkkuuttasi

Grow Your Businessin tarjoaman tiedon avulla voit valita, tai olla valitsematta, projekteja ja yhteistyökumppaneita vahvistaaksesi yrityksenne asemaa aina markkinoinnista allekirjoitettuun sopimukseen saakka.

Strategiamoduuli –
tietoa segmenteistä

Strategiamoduulin avulla saat strategisen katsauksen segmentteihin. Saat käsityksen segmenttien aikaisemmasta ja tulevasta
kehityksestä, voit tunnistaa esimerkiksi vastaavien segmenttien
parhaat pelaajat.

Moduuli tarjoaa myös käsityksen siitä, kuinka markkinasi on
jakautunut maantieteellisesti.

Markkinointimoduuli – 
kohdista strategia

Markkinointi­moduulin avulla tunnistat kohde­ryhmänne tarkasti. Voit kohdentaa markkinointi­aktiviteetit ja tehostaa niiden vaikutusta pienemmin kustannuksin.

Saat helposti tarkan kuvan toimijoista, jotka ovat tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa. Näet myös mitä projekteja eri toimijat haluavat työstää. 

Myyntimoduuli – 
rakenna myyntiputkesi

Myyntimoduulin avulla saat yleiskuvan markkinasta sekä potentiaalisista projekteista. Voit helposti valita oikeat projektit ottaen huomioon onnistumis­mahdollisuuden ja tulot. Valinnan perusteella voit rakentaa myynti­putken ja johtaa myynti­osastonne toimintaa. Saat yleis­kuvan markkinasta sekä henkilöistä, joihin kannattaa myynnissä keskittyä.

Suoritusmoduuli – seuraa PQ-prosessia

Suorituskykymoduuli tarjoaa yleiskatsauksen koko PQ-prosessiin moduulissa olevan Gant-kaavion avulla. Voit seurata esisopimusateella olevia sekä tulevia tai käynnissä olevia tai toimitettuja PQ-tehtäviäsi.  Moduulista näet toteutuneet osumaprosentit suhteessa segmentteihin, asiakkaisiin ja ensisijaisiin kumppaneihin.

Tarjousmoduuli –
suunnittele tuleva tarjoustoimintanne

Tarjousmoduuli antaa ainutlaatuisen yleis­katsauksen projek­teihinne, joten voit suunnitella tarjous­toiminnan perustuen siihen, milloin tulee mitäkin toimia tehdä.

Moduulin avulla saat näkemyksen siitä, edistävätkö suunnit­telemanne toimet saavuttamaan tilauksille asetetut tavoitteet. Näet myös milloin tarjoukset pitää jättää ja onko yrityk­senne tilaus­kirjassa aukkoja. 

Hankintamoduuli –
valitse parhaat toimijat

Hankintamoduulin avulla voit valita parhaat tavaran­toimittajat ja varmistaa
onnistuneen projektin. Saat muun muassa yksityis­kohtaisen katsauksen markkinoilla olevista toimit­tajista, joilla on kokemusta vastaavan­laisista rakennus­hankkeista.

“Ohjelman käyttö on monipuolista ja olen matkan varrella tehnyt satoja kauppoja, joiden liidit ovat alun perin lähtöisin RPT:n projektitietokannasta.”
Sami Pihlainen, Elfa Finland Oy

Tärkeimmät toiminnallisuudet

Suodata kaikki rakennushankkeita koskevat tiedot

Voit esim. ryhmitellä kaikki rakennushankkeet alaryhmiin ja suodattaa lisäksi kustannusarvion, rakennusvaiheen, tarjousmuodon sekä rakentamisen alkamis- ja päättymisajankohdan perusteella.

Yksityiskohtaiset tilastot alueellisista rakennusalan toimijoista

Voit nähdä helposti esimerkiksi kunkin alueen viisi merkittävintä arkkitehtia, suunnittelijaa ja urakoitsijaa. Lisäksi voit tarkastella esim. työkantaa, rakennushankkeiden määrää, kustannusarvioita, vuosikohtaisia rakennushankkeita.

Rakennushankkeiden kuntakohtainen markkinakatsaus

Voit nähdä mm. rakennuttajan, rakennuskohteen ja kunnan tärkeimmät rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat sekä paljon muuta. Lisäksi saat erittäin yksityiskohtaisen kuvan tärkeimmistä toimijoista kuntatasolla.

Hae kaikkia rakennushankkeen rooleja

Voit esimerkiksi nähdä nopeasti, kuka vastaa urakoinnista määrätyn tyyppisissä rakennushankkeissa määrätyllä alueella. Tai voit tarkistaa, kuka on suurin pääurakoitsija esimerkiksi eri alueilla tai eri tyyppisissä hankkeissa.

Selvitä rakennusalan toimijoiden väliset kumppanuussuhteet

LIVEstat tarjoaa yksityiskohtaisia tilastoja siitä, kuka toimii yhteistyössä kenenkin kanssa. Voit myös valita rakennuttajan ja nähdä kaikki tiettyyn kategoriaan kuuluvat hankkeet. Kumppanuustoiminnon avulla voit selvittää rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat, joiden kanssa määrätty yritys tavallisesti toimii yhteistyössä.

VARAA TUTUSTUMINEN

Tutustu Grow Your Busineksen mahdollisuuksiin varaamalla tutustuminen

Varaa esittely