Rakennusaloitusten arvo on vuonna 2021 nousemassa 18,7 miljardiin euroon, jossa on kasvua edellisvuoteen verrattuna 22 prosenttia. Tämä ilmenee RPT Byggfaktan julkaisemasta Rakennusalan trendit Q4/2021 -raportista

RPT Byggfaktan datajohtaja Kimmo Karhemo toteaa koko vuoden 2021 tilannetta tarkastellessaan, että muutamat isot rakennushankkeet nostavat rakennusaloitusten arvoa huomionarvoisesti. Näitä ovat Kemin biotuotetehdas, Ahveniston sairaala Hämeenlinnassa, OYS Tulevaisuuden sairaala 2030:n toinen vaihe Oulussa, Kruunusillat-hankkeen ensimmäinen vaihe Helsingissä ja Wasa Station -tapahtumakeskus Vaasassa.

Uudisrakentaminen tulee muutoinkin olemaan vilkasta kuluvana vuonna. Sen osuus rakennusaloituksista on 12 miljardia euroa. Arvonnousua vuoteen 2020 verrattuna on 7 prosenttia.

Vuoden 2021 viimeisestä neljänneksestä Kimmo Karhemo kertoo, että käynnistyväksi suunniteltujen hankkeiden arvo tulee olemaan lähes 3,4 miljardia euroa. Kasvua on 16 prosenttia verrattaessa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan rakennusaloitusten määrä laskee kvartaaliraportin mukaan vuoden 2021 loka-joulukuussa 20 prosenttia verrattuna viime vuoden neljänteen neljännekseen.

Rakennushankkeita on käynnistymässä erityisesti uudistuotannossa. Uudisrakentamisen aloitusten arvo kasvaa 25 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Aloitusten määrä on kuitenkin pienempi kuin vuosi sitten. Raporttiin saatujen tietojen mukaan alkavien korjaushankkeiden arvo ja määrä laskevat vuodentakaiseen verrattuna.

Kimmo Karhemo muistuttaa, että loppuvuodesta alkavaksi suunniteltuja hankkeita siirtyy todennäköisesti vuoden 2022 puolelle.

– Tilanne näyttää siltä, että tänäkin vuonna useamman hankkeen alkamisajankohta saattaa muuttua.  Rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kustannuskehitys, työvoiman saatavuus ja materiaalien toimitusviiveet.

Rakennusalan trendit Q4/2021-raportti perustuu RPT tutkimuksen saamiin tietoihin alkavista rakennushankkeista, joista muodostuu RPT SMART -tietokanta. Datajohtaja Kimmo Karhemo vastasi ensimmäistä kertaa kvartaaliraportin tietojen kokoamisesta. Hän seuraa tehtävässään pitkän työuran yrityksessä tehnyttä tutkimus- ja kehitysjohtaja Hannu Rimpiläistä, joka jäi lokakuun alussa eläkkeelle.

– Raportin tekeminen on eräänlainen kunnia-asia, koska siinä kiteyttää RPT tutkimuksen kuukausien työ numeroiksi ja tulkinnoiksi. Oman lisänsä tähän toi edeltäjän pitkä ja ansiokas ura RPT:n palveluksessa. Kvartaaliraportit ovat tärkeä osa RPT Byggfaktan toimintaa, Karhemo toteaa. 

Vuosien 2020 ja 2021 vuosipuoliskot samankaltaiset

Datajohtaja Kimmo Karhemo toteaa vuosien 2020 ja 2021 vuosipuoliskoja vertaillessaan, että nämä ovat hyvin samankaltaiset. Ensimmäinen vuosipuolisko oli vilkas ja aktiivinen sekä arvon että määrän suhteen verrattuna toiseen vuosipuoliskoon.

– Kun vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla rakennusaloitusten arvo laski ensimmäisestä vuosipuoliskosta 34 prosenttia, on vastaava luku tänä vuonna 33 prosenttia. Näin ollen ollaan käytännössä ihan samoissa lukemissa.  Alkavien rakennushankkeiden määrä puolestaan laski vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla 36 prosenttia ja tänä vuonna 39 prosenttia ensimmäiseen puoliskoon verrattuna.

Karhemo on toiveikas, että vuoden 2022 alussa rakennushankkeita aloitetaan vähintään samaan malliin kuin edellisten vuosien alkupuoliskoilla.

– Suunniteltujen hankkeiden siirtäminen ei voi jatkua loputtomiin. Odotettavissa onkin, että moni projekti pääsee vauhtiin vuoden 2022 puolella. Aloitusten arvossa ja määrässä olisi siten ensi vuoden alussa mitä todennäköisimmin tiedossa kasvua, hän arvioi.

Asuntorakentaminen jatkuu kiivaana

– Asuntorakentaminen jatkuu Q4-raportin mukaan yhä vahvana vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Kerrostalorakentamisen aloituksien arvo on 22 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 loka-joulukuussa. Kerrostalojen osuus kokonaisrakentamisesta on 1,6 miljardia, mikä on lähes puolet neljännellä neljänneksellä alkavien hankkeiden arvosta, Kimmo Karhemo kertoo.

– Merkille pantavaa on rakennusliikkeiden oma asuntotuotanto, joka edelleen kasvaa.

Kerrostalohankkeiden alkaminen on pitkälti kiinni ennakkovarauksista. Jos asunnoilla ei näytä olevan tarpeeksi kysyntää, hankkeen aloittamista siirretään.

Rakennustyypeittäin tarkasteltuna suurin loikka ylöspäin on liike- ja toimistorakennusten aloituksissa.

– Käynnistyvien liike- ja toimistorakennusten arvo on kaksinkertainen verrattuna vastaavaan vuosineljännekseen viime vuonna. Merkittävimmät hankkeet on Wasa Station -tapahtumakeskus Vaasassa ja We Land -toimistorakennus Helsingissä. Näiden osuus on noin kaksi kolmasosaa alkavista hankkeista.   

Koulurakentaminen jatkuu yhä vahvana. Vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä kouluhankkeiden arvoa nostaa etenkin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampushanke.

Rakennustyypeistä Kimmo Karhemo nostaa esille myös energiantuotantolaitokset, joihin tuulivoimalat lukeutuvat.

– Tuulivoimalahankkeiden arvossa on laskua viimeisellä vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan, jolloin käynnistyi noin 140 miljoonan euron Mutkalammin tuulivoimapuiston rakentamine. Energiarakentaminen on kuitenkin yhä vauhdissa ja esimerkiksi samalla alueella käynnistyy Keson tuulipuiston rakentaminen.

Maa- ja vesirakentamisessa on niin ikään nousua. Isoja käynnistyviä hankkeita neljännellä vuosineljänneksellä ovat Kruunusillat Helsingissä Turun ratapihan kunnostus.

Yhdeksässä maakunnassa nousua

Maakunnittain tarkasteluna alkavaksi suunnittelujen rakennusaloitusten arvo loka-joulukuussa 2021 nousee yhdeksässä maakunnassa vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Uudenmaan viimeisellä vuosineljänneksellä suunniteltujen aloitusten arvo on raportin mukaan 36 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Suurin alkavista hankkeista on Kruunusiltojen ensimmäinen vaihe, jonka kustannusarvio on 326 miljoonaa euroa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla käynnistyy hotellin rakentaminen, hanke on arvoltaan 120 miljoonaa euroa.

Kainuussa alkaviksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvo neljännellä neljänneksellä on jopa 3 970 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020 vastaavana ajankohtana.

– Iso muutos selittyy sillä, että Kainuussa ei vuosi sitten käynnistynyt merkittäviä rakennushankkeita. Maakunnan suurin alkava rakennushanke vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä on Vuokattiin tuleva studiokylä. Lisäksi Kajaanissa on käynnistymässä kerrostalohankkeita, Kimmo Karhemo sanoo.

Rakennushankkeiden aloitusten arvo nousee huimasti myös Pohjanmaalla: 1 009 prosenttia.

– Pienen rakentamisvolyymin maakunnassa yksittäisen rakennushankkeen merkitys on suuri. Vuoden 2021 viimeisen neljänneksen suurin hanke on Wasa Station -tapahtumakeskus, joka on arvoltaan noin 200 miljoonaa euroa.

Kymenlaaksossa rakennushankkeiden aloitusten arvo nousee loka-joulukuussa 129 prosenttia. Rakentaminen on vilkasta Kotkan Kantasatamassa, ja alueella käynnistyy neljännellä kvartaalilla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksen rakennustyöt. Hankkeen arvo on 50 miljoonaa euroa.

Datajohtaja Kimmo Karhemo nostaa maakunnista esille Päijät-Hämeen tilanteen, joka näyttää hyvältä.

– Trendiraportin mukaan kasvua on luvassa 111 prosenttia viime vuoden loka-joulukuuhun verrattuna. Merkille pantavaa on, että kyse ei ole yksittäisestä hankkeesta, vaan kokonaisvaltaisesta kasvusta, jonka luo useampi hanke. Maakunnassa käynnistyy neljännellä kvartaalilla kymmenen hanketta, joiden arvo on yli kolme miljoonaa euroa. 

Rakennusalan trendit Q4/2021 -raportin mukaan rakennusaloitusten arvo nousee myös Etelä-Savossa (36 prosenttia), Etelä-Karjalassa (30 prosenttia), Etelä-Pohjanmaalla (23 prosenttia) ja Pirkanmaalla (18 prosenttia).

Yhdeksässä maakunnassa laskua

Kanta-Hämeessä rakennushankkeiden aloitusten arvon ennakoidaan laskevan vuoden 2021 loka-joulukuussa 79 prosenttia verrattuna vastaavaan ajankohtaan viime vuonna. Yksittäisen hankkeen merkitys alueella on suuri ja viime vuoden lopussa alkoi muutama iso hanke. Kanta-Hämeen suurin alkava hanke loppuvuodesta 2021 on Valtatie 10:n Vanajan sillan uusiminen Hämeenlinnassa, arvoltaan 4,5 miljoonaa euroa.

Suunta on laskeva myös Pohjois-Karjalassa. Maakunnan rakennushankkeiden arvo pienenee ennusteen mukaan 80 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tuolloin alkoi Pohjois-Karjalan keskussairaalassa iso peruskorjaushanke. Tämän vuoden loka-joulukuussa isoin käynnistyvä rakennushanke on Joensuun Koti Oy:n kerrostalon peruskorjaus, jonka arvo neljä miljoonaa euroa.

Muita maakuntia, joissa rakennusaloitusten arvon ennakoidaan laskevan loka-marraskuussa 2021 vuodentakaiseen verrattuna, ovat Keski-Pohjanmaa (-76 prosenttia), Lappi (-42 prosenttia), Pohjois-Pohjanmaa (-27 prosenttia), Pohjois-Savo (-17 prosenttia), Varsinais-Suomi (-13 prosenttia), Keski-Suomi (-12 prosenttia) ja Satakunta (-6 prosenttia).