Uudistuvalle kampukselle sijoittuvat kahdesta lukiosta muodostuva uusi lukio, peruskoulu, kansalaisopisto ja sen taide- ja muotoilukoulu sekä päiväkoti. Kampuksen käyttäjinä tulee olemaan noin 2 500 lasta ja nuorta.

Paavolan kampus on suurin hanke Lahden Tilakeskuksen historiassa.

– Kampusalue kokee merkittävän muodonmuutoksen, kun olemassa olevaa vanhaa kiinteistökantaa peruskorjataan ja muokataan uusiin käyttötarkoituksiin ja osittain rakennetaan täysin uutta, projektipäällikkö Simo Lahtela Lahden Tilakeskuksesta kertoo.

Paavolan kampushankkeessa hyödynnetään siellä jo olemassa olevia Kannaksen lukion, entisen Muotoiluinstituutin ja Aikuiskoulutuskeskuksen oppilaitosrakennuksia.

Kuva: Skanska Talonrakennus Oy

Peruskorjausta ja uuden rakentamista

Lahden Tilakeskus ja Skanska ovat sopineet Paavolan kampuksen rakennusprojekteista, joihin sisältyy kaksi kokonaisuutta.

Koulukäytössä ollut entisen Muotoiluinstituutin rakennus Terijoenkatu 7:ssä (ent. Kannaksenkatu 22) saneerataan. Osaksi kokonaisuutta rakennetaan purettua vanhinta osaa korvaava kolmikerroksinen uudisrakennus. Terijoenkatu 7:n ja viereisen lukiorakennuksen välille rakennetaan yhdyskäytävä.

Uudisrakentamisen ja saneerattavan kohteen kokonaisuus on laajuudeltaan noin 12 600 bruttoneliömetriä. Rakentaminen on alkanut kesällä maansiirto- ja perustustöillä. Uudistetut tilat valmistuvat vaiheittain maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Samaan aikaan Terijoenkatu 7:n hankkeen kanssa toteutetaan Terijoenkatu 3:ssa (ent. Kirkkokatu 16) liikuntasalirakennuksen laajennus. Rakennukseen tulee liikuntasalin lisäksi perusopetusta palveleva ruokasali ja keittiö sekä katsomoparvi. Rakennus on noin 3 700 bruttoneliömetriä ja se valmistuu joulukuussa 2021.

– Hankekokonaisuuden esivalmistelu, kaavamuutos- ja rakennuslupaprosessit, suunnittelutyö sekä rakentamisen valmistelutyöt ovat sujuneet suotuisissa merkeissä. Odotuksemme ovat korkealla myös varsinaisessa rakentamisvaiheessa, Simo Lahtela toteaa.

– On hienoa päästä toteuttamaan näin merkittävää kokonaisuutta Lahden kaupungille. Koska työmaa sijaitsee alueella, jossa toimii kolme oppilaitosta sekä päiväkodin väliaikainen piha, kiinnitämme työsuunnittelussa erityistä huomiota turvalliseen liikkumiseen työmaan läheisyydessä, tulosyksikön johtaja Marko Virtanen Skanskalta kertoo.

Kampuksen myynnistä neuvottelut

Lahden kaupunki tiedotti syyskuun lopussa neuvottelevansa kiinteistösijoitusyhtiö Hemsön kanssa Paavolan kampuksesta.

Tarkoituksena on myydä kampusalueen kiinteistöt ja mahdollisesti myös tontit julkisten kiinteistöjen omistamiseen erikoistuneelle Hemsölle ja vuokrata ne kaupungin käyttöön 15 tai 20 vuoden sopimuksella.

Paavolan kampus, Terijoenkatu 7:n (ent. Kannaksenkatu 22) perusparannus ja laajennus Lahdessa

Rakennuttaja:

Lahden Tilakeskus

Rakennuttajakonsultti:

WSP Finland Oy

Geosuunnittelija:

Geopalvelu Oy

Arkkitehti ja sisustusarkkitehti:

H & M Arkkitehdit

Akustiikkasuunnitelija:

Sitowise Oy / Helimäki Akustikot

Keittiösuunnittelija:

Ammattikeittiöiden Suunnittelutoimisto Design Lime

Rakennesuunnittelija:

Ramboll Finland Oy

Sähkösuunnittelija:

Sähköinsinööritoimisto Jussi Mäkelä Oy

Paloturvallisuussuunnittelija:

Ramboll Finland Oy

LVIA-suunnittelija:

Etteplan Finland Oy

Maanrakennusurakoitsija:

Kuljetus- ja Maansiirtoliike K. Timonen Oy

LVIS-urakointi:

Skanska Talonrakennus Oy Talotekniikka

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät SMARTista. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!