Uusiutuvia biomassoja polttava Naistenlahti 3 korvaa vuonna 1977 valmistuneen Naistenlahti 2:n, joka on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Uuden kattilalaitoksen toteutus alkoi keväällä 2020 ja se on määrä ottaa käyttöön vuoden 2022 lopussa. Laitoksella tuotetaan sekä lämpöä että sähköä.

Naistenlahti 3 tehdään Naistenlahti 2 -kattilan ja Näsijärven väliin. Sen arkkitehtuuriin on kiinnitetty erityistä huomioita, ja esimerkiksi julkisivu järvelle päin on monimuotoista alumiiniprofiilia. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa BST-Arkkitehdit Oy.

Polttoaineena uusiutuvat biomassat

Naistenlahti 3:n pääpolttoaineina ovat uusiutuvat biomassat, pääasiassa metsähake ja metsäteollisuuden sivutuotteet, kuten kuori ja puru.

Naistenlahti 3 -voimalaitosyksikön sydämeen tulee kiertoleijuteknologiaan perustuva CFB-kattila. Se korvaa nykyisen puuta ja turvetta polttavan Naistenlahti 2 -kattilan.

Uusi, höyryteholtaan 191 megawatin kattilalaitos toimii peruskuormalaitoksena kaukolämmöntuotannossa. Laitoskonsepti perustuu yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon, jossa hyödynnetään olemassa oleva vanha höyryturbiini ja sen apujärjestelmät, kuten savukaasun lämmöntalteenottojärjestelmä.

Kuva: Tampereen Sähkölaitos

Hiilidioksidipäästöt vähenevät

Tampereen Sähkölaitos teki kymmenen vuotta sitten energiakäänteen ja alkoi systemaattisesti siirtyä käyttämään yhä enemmän uusiutuvia energialähteitä. Tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 95 prosenttia vuoden 2030 loppuun mennessä.

Uuden laitoksen avulla Tampereen Sähkölaitoksen hiilidioksidipäästöt pienenevät noin 150 000 tonnia. Määrä on merkittävä koko Suomen mittakaavassa. Päästövähennys vastaa suuruusluokaltaan 30 000 öljylämmitteisen omakotitalon lämmityksen muuttamista uusiutuvalle polttoaineelle.

Naistenlahti 3 voimalaitos NSL3-projekti Tampereelle

Aloitus:

kesäkuu 2020

Valmis:

joulukuu 2022

Arvio:

noin 160 milj. euroa

Rakennuttaja:

Tampereen Sähkölaitos Oy

Projektinhoito- ja suunnittelupalvelut (EPCM):

AFRY Finland Oy

Arkkitehti:

BST-Arkkitehdit Oy

Perustusurakoitsija:

Kreate Oy

Maanrakennusurakoitsija:

Kreate Oy

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät SMARTista. Pyydä ilmainen esittely ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!