Suurimmat rakennuttajat löytyvät julkiselta sektorilta

Rakennushankkeiden arvon perusteella tarkasteltuna suurimmat rakennuttajat ovat julkisella sektorilla. TOP5:ssä ovat vuosittain mukana Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja Väylävirasto.

Rakennushankkeiden arvon perusteella tarkasteltuna suurimmat rakennuttajat ovat julkisella sektorilla. TOP5:ssä ovat vuosittain mukana Helsingin kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja Väylävirasto. Lisäksi moni sairaanhoitopiiri on viime vuosina investoinut voimakkaasti. Yksityisistä suurin rakennuttaja on hankkeiden arvolla mitattuna YIT Suomi. Tiedot ilmenevät RPT Byggfaktan julkaisemista Rakennusalan trendit -raporteista.

Kärkiviisikossa olevalla Helsingin kaupungilla on rakennushankkeita eri toimialoilla. Kaupunkiympäristön toimialan Tilat rakennuttaa ja peruskorjaa kouluja, päiväkoteja ja oppilaitoksia. Asuntotuotannolla on monia uudiskohteita, ja asuinrakennuksia myös kunnostetaan paljon. Helsingin kaupungin isoihin liikennehankkeisiin kuuluvat muun muassa Raide-Jokeri sekä silta- ja raitiotieyhteydet Kruunuvuorenrantaan eli Kruunusillat.

Alkavien rakennushankkeiden arvolla mitattuna YIT Suomi Oy on kärkikolmikossa. YIT:llä on paljon asuinrakentamishankkeita ja toimistorakentamista. Lisäksi yhtiöllä on laajoja aluekehityshankkeita eri puolilla Suomea.

Sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ovat suuria rakennuttajia yksittäisten hankkeiden arvon ollessa satoja miljoonia euroa. Isojen sairaalahankkeiden tilaajina toimivat HUS Kiinteistöt sekä viime vuosina muun muassa Pohjois-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Lapin sairaanhoitopiirien kuntayhtymät.

Suurimpiin rakennuttajiin kuuluva Senaatti-kiinteistöt tuottaa tilapalveluja ensisijaisesti valtionhallinnon asiakkaille. Rakennushankkeissa on mukana sekä uudisrakennuksia että peruskorjauskohteita. Senaatin hallinnoimien rakennusten kirjo on laaja, kuten virasto- ja oikeustaloja, museoita sekä vankilarakennuksia.

Väylävirasto vastaa puolestaan valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Väylävirastolla on jatkuvasti useita isoja tiehankkeita ympäri Suomea. Rautateihin investoidaan vuosittain kunnostamalla ja sähköistämällä rataosuuksia sekä rakentamalla uusia raiteita. Vuosikymmenen alkupuolen suurimpiin hankkeisiin lukeutuvat kaksoisraide välille Luumäki-Imatra sekä Espoon ja Kauniaisten kanssa yhteisrahoitteisena toteutettava Espoon kaupunkirata eli ESKA. Ratapihoja parannetaan niin Joensuussa, Turussa, Kuopiossa kuin Jyväskylässäkin sekä Tampereella TAHERA-hankkeen edetessä. Väyläviraston hankkeisiin lukeutuvat myös vesiväylien parantamiset, kuten niiden leventäminen ja syventämien.

Suurimpien rakennuttajien TOP5- listalle nousee vuosittain alkavien rakennushankkeiden arvolla mitattuna yksittäisten hankkeiden tilaajia. Näistä suurimpiin kuuluu Metsä Fibre, jonka biotuotetehdas on arvoltaan 1,85 miljardia euroa. Lähes miljardin hanke on alkamassa myös lähivuosina Helsinki Gardenin rakennustöiden myötä. Kiinteistökehityshankeen taustalla on Projekti GH Oy.

Asuntorakentaminen vilkasta

Asuntoja on valmistunut viime vuosina ennätystahtia. Suurimpiin rakennuttajiin lukeutuvat Helsingin kaupungin asunnot, Espoon Asunnot, Lumo Kodit, Avain Rakennuttaja, TA-Rakennuttaja ja Sato-Rakennuttajat.

Rakennusliikkeet toteuttavat omina hankkeinaan kerrostalokohteita, ja asuntoja onkin rakennettu ennätystahtia. Isoja asuntojen rakentajia ovat hankkeiden arvolla mitattuna YIT, Pohjola Rakennus, SRV Rakennus, Lehto Asunnot, Skanska Talonrakennus, Peab ja Rakennusliike Lapti.

Energiayhtiöt kohti hiilineuraaliutta

Suomen tavoitellessa hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ovat energiahankkeet nousseet pinnalle. Energiayhtiöt ovat panostaneet fossiilisesta polttoaineesta luopumiseen, mikä näkyy kymmenien ja satojen miljoonien eurojen hankkeina.

Helsingin energiayhtiö Helen rakentaa Vuosaareen merivesilämpöpumpun ja biolämpölaitoksen. Lisäksi Sörnäisissä sijaitsevaa Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitosta laajennetaan. Yhtiö on mukana myös monessa tuulivoimapuisto- ja aurinkopuistohankkeessa.

Vantaan Energia on laajentanut jätevoimalaa ja investointikohteina ovat muun muassa korkealämpölaitos, lämmön kausivarasto ja kestopuubiovoimala.

Tampereen Sähkölaitos puolestaan rakentaa Naistenlahti 3 -voimalaitoksen, joka vähentää merkittävästi sähkölaitoksen ja koko Tampereen hiilidioksidipäästöjä.

RPT SMART -tietokanta pitää ajan tasalla

RPT Byggfakta on seurannut rakennusmarkkinan ja rakennusprojektien kehitystä Suomessa 1970-luvulta lähtien. Yrityksellä on pitkä kokemus rakentamisen tietopalveluista.

RPT Byggfaktan tutkimushenkilöstön voimin koottu rakennusprojektien RPT SMART -tietokanta sisältää noin 12 000 kotimaista rakennushanketta. Joka vuosi alkaa keskimäärin 5 000–6 000 uutta projektia, joiden tiedot lisätään tietokantaan.

RPT SMART -tietokannan pääasiallinen tietolähde on puhelinhaastattelut. Tutkimustiimi soittaa vuosittain noin 50 000 puhelua. Tiedot myös tarkistetaan sähköpostitse, mikä takaa niiden luotettavuuden. Lisäksi tiedonkeruussa hyödynnetään kattavasti muun muassa tiedotusvälineitä sekä julkisen sektorin rakennusohjelmia ja myönnettyjä rakennuslupia.

RPT Byggfakta Oy kuuluun kansainväliseen Byggfakta Group -konserniin.

Lähde: Rakennusalan trendit -raportit 2020–2022, julkaisija RPT Byggfakta Oy

Ajankohtaiset tiedot suurimmista rakennuttajista ja ajankohtaisista sekä tulevista rakennushankkeista löytyvät RPT SMART -tietokannasta. Lue lisää kuinka voisit hyötyä SMARTin tiedoista.

Tutustu rakennusalan parhaaseen työkaluun – varaa esittely jo tänään!