Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä alkavaksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvo on 33 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, ilmenee RPT Byggfakta Oy:n julkaisemasta Rakennusalan trendit Q1/2021 -raportista. Vuoden 2021 tammi-maaliskuussa käynnistymässä olevien rakennushankkeiden arvo on noin 5,2 miljardia euroa, kun luku oli vuosi sitten noin 3,9 miljardia euroa.

RPT:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Hannu Rimpiläinen toteaa, että isoon nousuun ensimmäisellä kvartaalilla vaikuttaa Metsä Fibre Oy:n suunnittelema biotuotetehdas Kemiin. Investointipäätöstä uudesta tehtaasta odotetaan alkuvuonna 2021.

– Mikäli 1,5 miljardin euron biotuotetehdashankkeen toteutus siirtyy tuonnemmaksi, on alkavien rakennushankkeiden arvo 5 prosenttia pienempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, Rimpiläinen laskee.

Hän kuvailee kuitenkin näkymiä kaiken kaikkiaan toiveikkaiksi, sillä ilmassa on positiivista virettä.

– Suomen talouden ennustetaan kasvavan jopa usealla prosentilla tämän vuoden aikana. Toki on muistettava, että suunta voi kääntyä yhtäkkiä sen mukaan, miten tilanne koronaviruksen ja sen muunnoksien osalta kehittyy.

Rakennusalan trendit Q1/2021 -raportti kertoo tammi-maaliskuussa alkaviksi suunniteltujen rakennushankkeiden euromääräisen arvon ja lukumäärän sekä vastaavat tiedot viime vuodelta. Raportin tiedot perustuvat RPT SMART -tietokantaan. 

Asuntotuotannossa piristymisen merkkejä 

Vilkastunut asuntojen kysyntä vaikuttaa asuntotuotantoon, joka näyttääkin Rakennusalan trendit Q1/2021 -raportin mukaan jatkuvan vireänä. Kerrostalohankkeita on lähdössä liikkeelle enemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa ja kohteiden arvo on jopa 19 prosenttia suurempi.

– Alkavaksi suunnitteluissa asuntokohteissa on mukana joukko viime vuodelta koronan vuoksi siirtyneitä hankkeita. Asuntojen kysyntä notkahti viime keväänä, kunnes markkinat piristyivät syksyllä ja loppuvuodesta oltiin jo hyvällä tasolla, Hannu Rimpiläinen toteaa.

– Asuntojen kysynnän nousun yhtenä syynä lienee se, että tilanne koronan suhteen on selkeytynyt. Se ei iske niin isolla voimalla kaikille aloille, joten ihmiset uskaltavat suunnitella uuden asunnon hankkimista.

Julkisen puolen hankkeista Rimpiläinen toteaa, että niiden arvo nousee vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla noin kolme prosenttia verrattuna vuodentakaiseen.

– Sairaalahankkeiden arvo nousee, mutta kouluhankkeiden arvo laskee, joten julkisen sektorin rakennushankkeiden arvossa ei ole niin suurta kasvua kuin mihin on totuttu.

Infrapuolella ei näytä kasvua olevan luvassa ensimmäisellä kvartaalilla, vaan aloitusten arvo pienenee.

– Isoja hankkeita ei ole nyt alkamassa siinä määrin kuin edellisvuosina. Mutta monet näistä aikanaan käynnistyneistä liikenne- sekä maa- ja vesirakennushankkeista jatkuvat edelleen.  

Uudellamaalla notkahdus, muualla jopa nousua 

Tarkastellessaan raportin lukuja maakunnittain tutkimus- ja kehitysjohtaja Hannu Rimpiläinen kertoo, että Uudellamaalla alkavaksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvo laskee poikkeuksellisen paljon eli 25 prosenttia. Vuoden 2021 tammi-maaliskuussa aloitusten arvo on noin 1,8, kun se vuosi sitten oli noin 2,4 miljardia euroa.

– Tälle laskulle ei ole yksittäistä selitystä. Esimerkiksi viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ei alkanut arvoltaan niin isoa hanketta, joka näin merkittävästi vaikuttaisi ajanjaksoja vertailtaessa hankkeiden kokonaisarvoon. Ilmeisesti alkavaksi suunniteltuja hankkeita on monella sektoreilla, niin julkisen puolen sairaala- ja kouluhankkeissa kuin energiatuotantolaitosinvestoinneissa vähemmän kuin vuosi sitten, Rimpiläinen arvioi.

– Ilahduttavaa on, että Uudenmaan tilannetta paikkaavat muut maakunnat. Osassa maakuntia rakennushankkeiden aloitusten arvo on jopa suurempi kuin vuosi sitten tammi-maaliskuussa.

Lapin rakennushankkeiden aloitusten arvo nousee valtavasti (+ 3344 %) Kemiin suunnitellun biotuotetehtaan ansiosta.

– Ilman biotuotetehdasta alkavien rakennushankkeiden arvo olisi pudonnut maakunnassa merkittävästi. Viime vuoden ensimmäisellä kvartaalilla maakunnassa käynnistyi iso, yli 100 miljoonan euron sairaalahanke, joka nosti tuolloin hankkeiden kokonaisarvon korkealle.

Voimakasta kasvua Etelä-Pohjanmaalla ja Satakunnassa 

Rakennushankkeiden aloitusten arvossa on myös Etelä-Pohjanmaalla voimakasta kasvua (+ 769 %). Aloitusten arvo vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä on 202 miljoonaa euroa Atrian käynnistäessä 155 miljoonan euron tuotantolaitoksen rakentamisen Seinäjoella.

Satakunnassa rakennushankkeiden aloitusten arvo on ensimmäisellä vuosineljänneksellä 121 miljoonaa euroa (+ 413 %). Voimakkaaseen nousuun vaikuttaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Satapsykiatria-hanke, jonka kustannusarvio on noin 52 miljoonaa euroa.

Kanta-Hämeessä on niin ikään luvassa iso nousu rakennushankkeiden aloitusten arvossa (+ 134 %). Maakunnassa rakentamisen kokonaisarvo on kuitenkin varsin pieni ollen tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 74 miljoonaa euroa.

Pohjois-Karjalassa alkavien rakennushankkeiden arvo nousee 142 miljoonaan euroon (+ 133 %). Tämä selittyy yksittäisellä isolla hankkeella, joka on Joensuun ratapihan parannushanke, lähes 80 miljoonaa euroa.

Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa asuntorakentaminen yhä vireätä 

Pirkanmaalla ensimmäisellä vuosineljänneksellä suunniteltujen aloitusten arvo on 401 miljoonaa euroa (+ 41 %). Niin ikään aloitusten määrässä on nousua 18 prosenttia. Suurimpia käynnistyviä hankkeita ovat Asunto Oy Puuvillatehtaankatu 6:n I-vaihe, jonka arvo on noin 30 miljoonaa euroa.

Varsinais-Suomen rakennushankkeiden aloitusten arvoon on odotettavissa nousua (+7 %). Suurimpiin hankkeisiin lukeutuu Hepokullan 27 kerrostalon ryhmäsaneeraushanke Turussa, jonka arvo on noin 70 miljoonaa euroa. Turussa on runsaasti vireillä myös asuntotuotantoa.

Kasvua on trendiraportin mukaan myös Päijät-Hämeessä, jossa alkavaksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvo tammi-maaliskuussa on 105 miljoonaa euroa (+ 13 %). Pohjois-Savossa rakennushankkeiden aloitusten arvo on 145 miljoonaa euroa (+ 11 prosenttia). Maakunnan suurin hanke on Siilinjärven uusi terveyskeskus, jonka arvo on noin 27 miljoonaa euroa.

Yhdeksässä maakunnassa pudotusta 

Rakennusalan trendit Q1/2021 -raportin mukaan Uudellamaalla alkavaksi suunniteltujen rakennushankkeiden aloitusten arvo laskee 25 ja määrä 17 prosenttia verrattuna viime vuoden tammi-maaliskuuhun. Sairaaloiden rakentaminen jatkuu HUS:n alueella, ja seuraavaksi on vuorossa Meilahteen nouseva Tammisairaala. HUS Kiinteistöt Oy:n hanke on arvoltaan noin 135 miljoonaa euroa.

Uudenmaan asuntorakentaminen on edelleen vilkasta. Kahdeksan suurimman uudishankkeen yhteisarvo on noin 220 miljoonaa euroa.

Kymenlaaksossa alkavaksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvo laskee viime vuoteen verrattuna 9 prosenttia ja on 99 miljoonaa euroa. Suurin hanke on Kotkassa toteutettava Carea-Sairaalat Oy:n Kymenlaakson keskussairaalan Fb-osa, joka on arvoltaan noin 50 miljoonaa euroa.

Keski-Suomessa ensimmäisellä vuosineljänneksellä suunniteltujen aloitusten arvo on 29 prosenttia ja määrä 27 prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Käynnistyvien rakennushankkeiden arvo tammi-maaliskuussa on 85 miljoonaa euroa.

Etelä-Karjalassa rakentamisen aloitusten arvossa on laskua 8 prosenttia ollen 37 miljoonaa euroa. Maakunnan suurimpiin alkaviin hankkeisiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä lukeutuvat kerrostalokohteet Lappeenrannassa.

Etelä-Savon rakennushankkeiden aloitusten arvo on hiipumassa 13 miljoonaan euroon, jossa laskua vuoden 2020 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna on 28 prosenttia.

Pohjanmaalla ensimmäisellä vuosineljänneksellä suunniteltujen aloitusta arvo on 6 ja määrä 39 prosenttia pienempi kuin vuoden 2020 tammi-maaliskuussa.

Keski-Pohjanmaan maakunnassa pudotusta on 70 prosenttia rakennushankkeiden aloitusten arvon ollessa 5 miljoonaa euroa. Pienellä alueella yksittäisten hankkeiden merkitys on suuri. Sama pätee myös Kainuuseen, jossa ensimmäisten vuosineljänneksen alkavaksi suunniteltujen rakennushankkeiden arvo ensimmäisellä vuosineljänneksellä on 6 miljoonaa euroa, jossa on laskua edellisvuoteen 85 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla laskua hankkeiden arvossa on 11 prosenttia ja tammi-maaliskuussa käynnistyvien hankkeiden arvo on 110 miljoonaa euroa.

TEKSTI: IRENE MURTOMÄKI