Pirkkalaan nousee uusi koulukampus

Pirkkalaan rakennetaan uusi koulukampus, joka korvaa Naistenmatkan alakoulun ja Suupanniityn yläkoulun.

Hankkeeseen sisältyvät myös päiväkodin sekä alku- ja alkuopetuksen tilat. Työt tontilla ovat alkaneet ja uudisrakennuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2024. Hankkeen kustannusarvio on noin 43 miljoonaa euroa.

Opetustilojen ja päiväkotitilojen lisäksi kampukselle tulee myös nuoriso- ja kulttuuripuolen tiloja sekä monitoimitila kokous-, koulutus- ja kulttuurikäyttöön. Lisäksi rakennukseen sijoitetaan kunnan kriisiajan johtokeskus. Pirkkala-kampuksen laajuus on noin 20 000 neliötä.

Kuva: BST-Arkkitehdit Oy

Koulukampus noin 1 500:lle

Pirkkala-kampukseen rakennetaan tilat noin 1 000 oppilaalle. Uudisrakennukseen sijoittuvat nykyisen Naistenmatkan koulun vuosiluokat 0-6 ja Suupanniityn koulun vuosiluokat 7-9. Esi- ja alkuopetuksen tilat rakennetaan noin 200 lapselle ja varhaiskasvatuksen tilat 8 ryhmälle. Pirkkala-kampuksen henkilöstömäärä tulee olemaan noin 200.

Kampuksen tiloja käytetään laajasti myös iltaisin ja viikonloppuisin. Tärkeimmät käyttäjäryhmät ovat Pirkan opisto ja paikalliset yhdistykset. Kulttuuritilaa on muun muassa tarkoitus käyttää pirkkalaisten toimijoiden esiintymistilana.

Koko Suupan koulukeskusalue Pirkkalassa uudistuu lähivuosien aikana. Alueella on käynnistymässä vapaa-ajan keskuksen laajennuksen hankesuunnittelu.

Kuva: BST-Arkkitehdit Oy

Rakennustyöt tontilla alkaneet

Pirkkala-kampusalueen rakennuttaja on Pirkkalan kunta ja KVR-urakoitsijana toimii YIT Suomi Oy. Työt tontilla ovat alkaneet ja käynnissä ovat Naistenmatkan koulun A- ja B-osan purkutyöt. Koulun vuonna 2008 valmistunut C-osa muokataan ja kunnostetaan osaksi uutta kampusta.

Pirkkala-kampuksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa BST-Arkkitehdit Oy.

Koulutalon yleisopetuksen opetustilat toteutetaan solumuotoisina niin, että yhdessä solussa opiskelee 4-5 opetusryhmää. Jokaisella solulla on käytössään oppimisaula. Taide- ja taitoaineiden sekä luonnontieteiden tilat toteutetaan omiin kokonaisuuksiinsa.  Kampukselle suunnitellaan tilat kymmenelle luokkamuotoisen erityisopetuksen ryhmälle.

Kampuksen suunnittelun lähtökohtana ovat viisi arvoa, jotka ohjaavat rakennuksen ja toimintakulttuurin suunnittelua. Arvot ovat laadukas toiminta ja ympäristö, yhteisöllisyys ja yksilön kohtaaminen, turvallisuus ja toimivuus, kestävä tulevaisuus sekä moninaisuus arjessa.

Koulutyön on määrä alkaa kampuksen uusissa tiloissa elokuussa 2024. Kokonaisuudessaan hanke olisi valmis kesällä 2025.  

Pirkkalan koulukampus

Arvio:

noin 43 milj. euroa

Aloitus:

elokuu 2021

Valmistuminen:

kesä 2024

Rakennusaika:

37 kuukautta

Urakkamuoto:

KVR-urakka

Bruttoala:

20 000 m2

Rakennuttaja:

Pirkkalan kunta

KVR-urakoitsija:

YIT Suomi Oy

Geo-suunnittelu:

A-Insinöörit Civil Oy

Arkkitehti:

BST-Arkkitehdit Oy

Akustiikka- ja rakennesuunnittelu:

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

LVISA-suunnittelu:

Granlund Tampere Oy

Rakennusurakointi:

YIT Suomi Oy

Maanrakennusurakoitsija:

Axbella Oy

LVSA-urakointi:

Bravida Finland Oy

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät SMARTista. Pyydä ilmainen esittely ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Tutustu rakennusalan parhaaseen työkaluun – varaa esittely jo tänään!