Helsingin Pakilanpuiston allianssihankkeen rakentamisen ensimmäinen vaihe alkaa syksyllä. Halkosuontien vanha koulurakennus peruskorjataan ja laajennetaan. Seuraavassa vaiheessa rakennetaan Elontielle uudisrakennus. Hankkeen kustannukset ovat noin 52 miljoonaa euroa.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa peruskorjataan ja laajennetaan vuonna 1954 valmistunut koulurakennus, jossa on toiminut Pakilan ala-aste. Peruskorjausosaan liittyvä laajennusosa on pääosin puurakenteinen ja se noudattaa olemassa olevan rakennuksen henkeä.

Perusparannuksen ja laajennuksen on tarkoitus olla valmis alkuvuonna 2022. Tiloihin muuttavat perusopetuksen vuosiluokat 3-6 sekä Pakilan yläaste ja nuorisopalvelut.

Hankkeen toisen vaiheen työt käynnistyvät ensimmäisen vaiheen valmistuttua. Elontieltä puretaan 70-luvulla toteutettu päiväkotirakennus. Paikalle rakennetaan puurakenteinen uudisrakennus, johon sijoittuvat ala-asteen vuosiluokat 1-2 ja päiväkoti, joka korvaa alueen nykyiset kaksi päiväkotirakennusta. Uudisrakennuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2023.

Pakilanpuiston allianssissa Helsingin kaupungin kumppaneina toimivat NCC, Työyhteenliittymä Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy ja Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy sekä Ideastructura Oy.

Kuva: Pakilanpuiston allianssi

Laajuus yli 13 000 bruttoneliötä

Pakilanpuiston allianssihankkeen kokonaislaajuus on 13 372 bruttoneliömetriä, kun aikaisemmin viidessä eri rakennuksessa olleet toiminnat siirretään kahteen rakennukseen. Tilat on suunniteltu 950 koululaiselle, 240 päiväkotilapselle ja vaativan erityisopetuksen ryhmille. Toimipisteissä tulee olemaan henkilökuntaa yhteensä noin 140 henkilöä.

Tilasuunnitelma tukee myös alueen asukkaiden ja asukasyhdistysten toimintaa sekä tilojen aktiivista käyttöä iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina.

Pakilan yläkoululta vapautuva tontti luovutetaan Helsingin NMKY:n käyttöön. Paikalle rakennetaan Namika Areena, jonka on suunniteltu valmistuvan vuonna 2023. Uusi areena tulee myös koulun käyttöön.

Uudenlaisia oppimistiloja

Pakilanpuiston allianssin tavoitteena on löytää paras ratkaisu koulujen ja päiväkotien toiminnan, kaupunkikuvan ja kokonaiskustannusten kannalta.

– Olemme mukana kehittämässä ja rakentamassa tulevaisuutta sekä toteuttamassa uudenlaisia oppimistiloja. Rakentamisessa hyödynnetään digitaalista tekniikkaa ja työkaluja, joilla luomme ja työstämme saamaamme tietoa yhteiseen päätöksentekoon. Tontilla tullaan muun muassa näkemään drone-lennokki mittaamassa ja kartoittamassa aluetta, NCC:n yksikön johtaja Joonas Saikkonen kertoo yhtiön tiedotteessa.

Monikäyttöisillä ja muunneltavilla tiloilla parannetaan niiden käytettävyyttä ja tehostetaan tilankäyttöä. Tiloja suunnitellaan yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

– Uudet rakennukset tarjoavat mahdollisuuden tilojen yhteiskäyttöön. Koulut ja päiväkodit ovat tehdä yhteistyötä turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa, palvelutilaverkkoyksikön päällikkö Jarmo Raveala Helsingin kaupungilta toteaa.

Mahdollisimman pieni hiilijalanjälki

Hankkeessa pyritään mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpidenohjelman mukaisesti.

Uudisosat toteutetaan pääosin puurakenteisina ja niiden energiatehokkuus on A-luokkaa.

– Rakennusten käytönaikaista energiatehokkuutta parannetaan muun muassa kierrättämällä auringon, henkilöiden, valaistuksen ja laitteiden tuottama lämpö tilojen lämmittämiseen, palvelutilaverkkoyksikön päällikkö Jarmo Raveala kertoo.

Suunnitelmissa otetaan huomioon pitkään elinkaareen liittyvä muunneltavuuden vaatimus. Rakennejärjestelmillä, taloteknisillä asennuksilla ja tilasuunnittelulla mahdollistetaan tilojen uudelleenjärjestäminen toiminnan muuttuessa.

Pakilan palvelurakennukset Helsingissä
Arvio:52,8 milj. euroa
Aloitus:Syyskuu 2020
Valmistuu:Syyskuu 2023
Urakkamuoto:Allianssiurakka
Rakennuttaja:Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet
Arkkitehti: Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy ja Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy
Rakennesuunnittelija: Ideastructura Oy
Sähkösuunnittelija:FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
I-suunnittelija: FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
LV-suunnittelija:FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
Rakennusurakoitsija:NCC Suomi Oy

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät SMARTista. Kokeile ilmaiseksi ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!

Selaa muita viikon projekteja »