– Joensuun asemanseutua kehitetään suurilla harppauksilla vuoteen 2024 saakka. Henkilöratapihan kehittäminen on yksi merkittävä infrahanke paikallisesti ja valtakunnallisesti, projektipäällikkö Jetro Matilainen Väylävirastosta sanoo.

Joensuun ratapihan uusiminen tuli ajankohtaiseksi, koska ratapihan kiskot, pölkyt ja sepelitukikerros ovat tulleet elinkaarensa päähän, eikä ratapihan nykyinen kapasiteetti riitä kasvavalle junaliikenteelle.

Toiminnallisuus ja turvallisuus kohenevat

Joensuun ratapihan parantaminen -hankkeessa parannetaan lähellä Joensuun ydinkeskustaa sijaitsevan ratapihan toiminnallisuutta sekä uusitaan turvalaitteet. Junaliikenteen täsmällisyyttä kohennetaan muun muassa pääraiteen siirrolla, henkilö- ja tavaraliikenteen eriyttämisellä sekä sähköistyksillä. Uudistuksien lasketaan vähentävän merkittävästi junaliikenteen ja kunnossapidon kustannuksia.

Remontissa ratapihan kulkuyhteyksiä parannetaan. Asemalle rakennetaan katettu ylikäytäväsilta, jonka kautta kuljetaan asemalaitureille. Niin ikään laiturialue nykyaikaistetaan ja kulkureitit tehdään esteettömiksi muun muassa laitureita korottamalla, lisäksi laiturit katetaan.

Urakoitsijana Joensuun ratapihan parantaminen -hankkeessa toimii NRC Group Oy. Töiden on tarkoitus valmistua vuoden 2023 lopulla, joten ensimmäiset junat uudistetun ratapihan läpi kulkevat vuonna 2024.

Joensuun ratapihan rakennuttamissuunnitelman on laatinut Proxion Plan Oy.

Kuva: Väylävirasto

Tavararatapihoillakin tapahtuu

Hankkeessa kunnostetaan myös tavararatapihoja. Sulkulahden ratapihalle toteutetaan nykyaikainen sammutusvesijärjestelmä, joka parantaa turvallisuutta. Siihen sisältyvät uusi sammutusvesiasema ja -verkosto sekä pelastusteiden rakentaminen molemmin puolin ratapihaa.

Ensimmäisinä töinä rakennetaan ratasähkön virransyötön ohituskaapeli rakentamisvaiheen tarpeisiin. Sulkulahden tavararatapihaa jatketaan etelän suuntaan noin 250 metriä ja sen yhteyteen rakennetaan uusi liikenteenhoitoraide.

Joensuun ratapihan parantaminen

Aloitus:

tammikuu 2021

Valmis:

joulukuu 2023

Arvio:

n. 80 milj. euroa

Urakkamuoto:

Kokonaisurakka

Rakennuttaja:

Väylävirasto

Rakennuttaminen ja valvonta:

Welado Oy

Kokonaissuunnittelija, rakentamissuunnittelu:

Proxion Plan Oy

Kokonaissuunnittelija, ratasuunnittelu:

Sweco Infra & Rail Oy

Yleissuunnittelija:

Sweco Infra & Rail Oy

Rakennusurakoitsija, Sulkuniemen alikulkusilta III:

Savon Kuljetus Oy

Rakennusurakoitsija, asetinlaitteen uusiminen:

Teleste Information Solutions Oy

Maanrakennusurakoitsija, rataurakka:

NRC Group Finland Oy

Tämä on vain yksi esimerkki tuhansista rakennusprojekteista, joiden yksityiskohtaiset tiedot löytyvät SMARTista. Pyydä ilmainen esittely ja tutustu kaikkiin sinua kiinnostaviin projekteihin!